Niềm Tự Hào Của Emmay Tại Khi Đạt Giải Công Nghệ Xanh

Emmay and Colleagues – creating a sustainable and healthier source of protein from fungi and plants. Combines precision fermentation technology with fungi and plants to create millions of tons of protein which is made into products including fungi/plant-based foods, drinks, confectioneries, snacks and sauces.

Công ty Cổ phần Emmay và các cộng sự – tạo ra nguồn protein bền vững và lành mạnh hơn từ nấm và thực vật. Kết hợp công nghệ lên men từ nấm và thực vật để tạo ra hàng triệu tấn protein được sản xuất thành các sản phẩm bao gồm nấm/thực phẩm có nguồn gốc thực vật, đồ uống, bánh kẹo, đồ ăn nhẹ, nước sốt.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *