65.000 

Khô bò nấm chay vị tiêu cay 125gr không chất bản quản, không phẩm màu, không biến đổi gen, không mì chính, không chất điều vị,..

Khô Bò Nấm Chay Vị Tiêu Cay 125g

65.000